Haksız Marka Kullanımı Cezası, Marka Taklit Cezaları

556 sayılı kanunda 28 Ocak 2009 tarihinde yapılan yeni değişiklikle taklit veya haksız marka kullanımına 3 yıla kadar hapis ve 2.000.000.TL’ye kadar para cezası getirildi…


Marka Taklit Cezaları Arttı!

556 sayılı kanunda 28 Ocak 2009 tarihinde yapılan yeni değişiklikle taklit veya haksız marka kullanımına 3 yıla kadar hapis ve 2.000.000.TL’ye kadar para cezası getirildi.

 

Türkiye’de tescilsiz marka kullanan 900.000 adet işletme sahibini bekleyen tehlikenin bedeli çok ağır. Geçtiğimiz günlerde “Anayasa Mahkemesi”nin, 556 sayılı KHK’nin bazı maddelerini iptal etmesi nedeniyle doğması muhtemel hukuki boşluğu gidermeyi amaçlayan kanunla, marka tescilinden doğan hakların kapsamını, marka hakkına tecavüz sayılan fiilleri ve bu fiillere verilecek cezaları düzenlemeyle ilgili kararı resmi gazetede yayınladı.

 

Yapılan değişiklik ile aşağıdaki durumlar marka hakkına tecavüz sayılıyor:

  1. İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması.
  2. İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya bu amaçla stoklanması, teslim edilebileceğinin teklif edilmesi veya o işaret altında hizmetlerin sunulması veya sağlanması.
  3. İşareti taşıyan malın gümrük bölgesine girmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması.
  4. İşaretin, teşebbüsün iş evrakı ve reklamlarında kullanılması.
  5. İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması.

 

28 Ocak 2009 tarihinde yapılan yeni değişiklikle 556 sayılı kanunda bildirildiği üzere “Başkasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal veya hizmet üreten, satışa arz eden veya satan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır”.

 

Fikri ve Sınaî Haklar Ceza Mahkemeleri; yeni dönem uygulamasına göre taklit mal üreten ve satan kişilere uygulanacak olan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra yirmi bin güne kadar adli para cezası olarak ifade edilen cezanın alt sınırının 400.000 TL‘den başladığını ve bu cezanın yaklaşık 2.000.0000. TL’ye kadar değişebiliyor.

 

Bu cezalar; yakalanan taklit mal miktarına, yakalanan kişilerin daha önce aynı suçtan yargılanıp yargılanmaklarına göre, malın değerine ve markaya verilen zarara göre değişebilir.

 

Yeni kanunla “İşareti kullanan kişinin, işaretin kullanımına ilişkin hakkı veya meşru bir bağlantısı olmaması koşuluyla, işaretin aynı veya benzerinin internet ortamında ticari etki yaratacak biçimde, alan adı, yönlendirici kod, anahtar sözcük veya benzeri biçimlerde kullanılması” da marka hakkına tecavüz sayılıyor ve markaların internet ortamında da korunması sağlanıyor.

 

Türkiye’de marka tescil etme yetkisine sahip tek kuruluş “Türk Patent Enstitüsü”dür. Dolayısı ile enstitünün verilerini değerlendirdiğimizde bugün ülkemizde bir veya birden fazla marka tescili yaptırmış firmaların sayısı 300 bini buluyor. Buna karşılık “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği”nin verilerine Türkiye’deki firma sayısı 1.200.000 adet civarında olduğuna göre halen 900.000 adet firmanın henüz marka tescilinin olmadığı anlaşılıyor. Diğer bir değişle 900.000 adet firma tescilsiz marka kullanıyor.

 

Bu nedenle artık firmalarımızın, bir malı üretir ve satarken marka tescili konusunda daha hassas davranmaları, eğer üretici değil satıcı ise, satacakları ürünlerin mutlaka tescilli markalar olmasına dikkat etmeleri, taklit ürün satmamaları kendi menfaatlerine uygun olacaktır. 1000 TL’lik taklit bir ürün satıp, 200 TL kar edeyim derken on binlerce lira ceza almaları söz konusu olabilir.

 

Taklitçiliğe hayır, markalaşmaya evet diyoruz.

 

Yazar Hakkında

Birçok gazete ve dergide yayımlanmış makale ve inceleme yazıları bulunan Ali Çavuşoğlu; yerli ve yabancı müvekkillere Marka, Patent, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafi İşaretler konularında tescil ve takip işlemlerinin yanı sıra hukuki danışmanlık yapmaktadır. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Çavuşoğlu, 1996 yılında Türkiye Barolar Birliği’nce verilen Avukatlık Ruhsatnamesini almıştır. 1997 yılında Türk Patent Enstitüsü’nün düzenlediği Marka ve Patent Vekilliği sınavını kazanarak; ‘Marka ve Patent Vekilliği’ Unvanını almıştır. 2000 yılından itibaren de ‘Avrupa Patent Vekilliği’ unvanını almaya hak kazanmıştır. Halen Adres Patent şirketinin Genel Müdürü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir